Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Nici pe noi nu ne va lipsi Domnul de mila Sa, iubiţilor întru Hristos fiii mei, într-o măsură sau alta, dacă şi în noi va fi această hotărâre în a-L iubi pe Hristos şi a-I urma Lui în toate zilele vieţii noastre. Despre dragostea pentru Hristos şi hotărârea de a urma poruncilor Lui. Întregul sens şi toată fericirea vieţii noastre, iubiţilor întru Hristos fiii mei, constă în dragostea noastră pentru Dumnezeu, în dragostea noastră pentru Hristos, prin împlinirea poruncilor Lui dumnezeieşti. Iată de ce Domnul a spus: „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea…, ca bucuria Mea să...

"Sfinții Apostoli Petru și Pavel"Continue reading

Predică la Duminica I după Rusalii – a Tuturor Sfinţilor – Pr. Vasile Gordon

Mare bucurie, iubiţi fraţi, vom trăi, astfel, întâlnind pe Maica Domnului, pe Sfântul Ioan Botezătorul, pe Sfinţii Apostoli, dimpreună cu toţi ceilalţi sfinţi despre care citim atâtea lucruri minunate în Sfânta Scriptură şi în Vieţile Sfinţilor. La marea trecere a pragului dintre viaţa pământească şi veşnicie, dacă vom fi rânduiţi în ceata drepţilor, sufletele noastre, însoţite de sfinţii îngeri, se vor bucura de marea întâlnire în ceruri cu Dumnezeul Treimic, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, cu Sfânta Fecioară Maria, cu toţi sfinţii, cu părinţii şi strămoşii noştri, cu toţi cei dragi care s-au săvârşit mai înainte de noi. Aceasta este,...

"Predică la Duminica I după Rusalii – a Tuturor Sfinţilor – Pr. Vasile Gordon"Continue reading

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Conștient de rolul său, Sfântul Ioan Botezătorul a anticipat: „Acela trebuie să crească, iar eu să mă micşorez.” (Ioan 3, 30). De altfel, Mântuitorul Iisus Hristos Îşi va începe misiunea în momentul când Sfântul Ioan și-o încheia pe a sa. Însă această „micşorare” îi va crea Sfântului Ioan Botezătorul o bucurie iruptă din taina credinţei, legată de trăirea realităţii şi a manifestării puterii lui Dumnezeu pe pământ prin Hristos – Mesia, Cel îndelung aşteptat. Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, Iubiţi credincioşi şi credincioase, cititori şi cititoare, Sărbătoarea de astăzi, atestată încă din primele secole creştine, îşi are o sorginte scripturistică. Stabilirea zilei...

"Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic"Continue reading

Sfânta Treime – Acatistul Sfintei Treimi

Condacul 1 Împărate al veacurilor şi Doamne cel mai înainte de veci, Făcătorule a toată făptura cea văzută şi cea nevăzută, Dumnezeule cel slăvit în Sfânta Treime, Căruia se închină tot genunchiul; al celor cereşti, al celor pământeşti şi al celor de dedesubt. Pentru aceasta şi noi, ca cei ce suntem luminaţi cu Sfânta Taină a Botezului întru numele Tău cel întreit sfânt deşi nevrednici fiind, îndrăznim a-Ţi aduce această cântare de laudă; iar Tu ca Făcătorul, Purtătorul de grijă şi Judecătorul nostru, ia aminte spre glasul rugăciunii robilor Tăi, şi nu depărta mila Ta de la noi, pentru ca...

"Sfânta Treime – Acatistul Sfintei Treimi"Continue reading

Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile). Duminica a 8-a după Paști

Sub călăuzirea Sfântului Duh se propovăduieşte Evanghelia, se săvârşesc minunile care însoţesc propovăduirea, se fac profeţiile, lucrează apostolii şi se înscăunează arhiereii; într-un cuvânt, Biserica devine loc de mântuire, iar credincioşii temple vii şi bineplăcute lui Dumnezeu. Or, numai în Duhul Sfânt omul poate fi numit teofor, hristofor sau pnevmatofor. Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,Iubiţi credincioşi şi credincioase, cititori şi cititoare, În primele secole, Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea se sărbătorea în aceeaşi zi cu Înălţarea Domnului; abia începând cu secolul al V-lea cele două praznice au fost sărbătorite separat. Menţiuni despre sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh  găsim la părinţii şi scriitorii bisericeşti Irineu († 202), Tertulian († 220/240) și Origen...

"Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile). Duminica a 8-a după Paști"Continue reading

„Rugăciunea este nervul sufletului” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Duminica a VII-a după Paști

Începutul vieţii veşnice se pune de aici de pe pământ; dacă nu punem – prin strădania credinţei şi a faptelor bune – început vieţii celei veşnice încă de aici, Hristos ne rămâne un necunoscut. Or, cunoaşterea lui Dumnezeu nu ar putea fi posibilă dacă nu ne-ar fi mijlocită de cunoaşterea unicului Fiu al Tatălui şi de cea a Duhului Sfânt, întrucât unitatea nu se poate realiza decât în Treime, potrivit Scripturilor. Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,Iubiţi credincioşi şi credincioase, cititori şi cititoare, Evanghelia care s-a citit în cadrul Sfintei Liturghii, în Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic (Niceea, 325), ne prezintă Rugăciunea...

"„Rugăciunea este nervul sufletului” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Duminica a VII-a după Paști"Continue reading

Seara Moldoveneascã

Doamna ajuta! Va invitam sa participati la petrecerea “Seara Moldoveneasca”,  petrecere cu adunare de fonduri pentru construirea bisericii Ortodoxe Romane din Auckland si a salii social-culturale. Petrecerea va avea loc pe data de 10 Iulie 2021, incepand cu ora 19:00. Locatia : Kumeu Community Centre, Main HallAdresa: 35 Access Road, Kumeu, Auckland. Achitarea a $5 de adult si $3 pentru copiii intre 5 si 14 ani, va asigura inscrierea la petrecere si va oferi participarea la una din activitatile supriza din cursul serii. Plata se va face in contul parohiei: 12-3072-0781807-00Titular cont: The Saint Ignatius Romanian Christian Orthodox Parish of Auckland. Va...

"Seara Moldoveneascã"Continue reading

Predică la Înălţarea Domnului – Sfântul Serafim Sobolev

Dacă noi, iubiţilor întru Hristos fii, am citi Biblia mai des, atunci niciodată nu s-ar zămisli în noi gândul că Dumnezeu ne-ar părăsi în necazurile noastre. Din pildele biblice am fi ştiut cât de minunat lucrează Pronia dumnezeiască şi cum aceasta se manifesta în viaţa adevăraţilor robi ai lui Dumnezeu, atunci când ei treceau prin grele supărări, nenorociri şi prin tot felul de necazuri. Indurarea necazurilor este mântuitoare, iar existenţa chinurilor veşnice ale iadului este reală. Când mama îndepărtează pruncul de la sânul său, acesta plânge amarnic. Nu rareori, lui i se pare că mama sa l-a părăsit definitiv şi...

"Predică la Înălţarea Domnului – Sfântul Serafim Sobolev"Continue reading

Programul Slujbelor Religioase Pentru Luna Iunie 2021

6 Iunie 2021 – Vindecarea Orbului din Nastere 10:00 Sfanta Liturghie 6th of June 2021 – Sunday of the Blind Man 10:00 Holy Liturgy 10 Iunie 2021 – Inaltarea Domnului (Ziua Eroilor) 10:00 Sfanta Liturghie 10th of June 2021 – Holy Ascension 10:00 Holy Liturgy 13 Iunie 2021 – Duminica Sfintilor Parinti de la Sinodul I Ecumenic 10:00 Sfanta Liturghie 13th of June 2021 – Fathers of the 1st Council 10:00 Holy Liturgy 20 Iunie 2021 – Pogorarea Sfantului Duh 10:00 Sfanta Liturghie 20th of June 2021 – Holy Pentecost 10:00 Holy Liturgy 21 Iunie 2021 Lasatul secului pentru Postul Sfintilor Petru si...

Predică la Duminica a VI-a după Paști (a Orbului din naștere) – Sfântul Nicolae Velimirovici

Acest om simplu, învăţându-i pe învăţătorii cei mincinoşi, care sunt cei pe care îi ascultă Dumnezeu şi care sunt cei pe care nu-i ascultă El, strigă acum cu glas mare că Hristos este cel mai mare făcător de minuni din toată istoria lumii. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu, Care faci minuni! (cf. Psalm 76, 13-14). Nu sunt ochi care să vadă toate aceste minuni, nici limbă care să le poată număra, nici minte care să le înțeleagă. Ochii au văzut; ei au văzut și au sfârșit în moarte. Limba a numărat și și-a pierdut graiul....

"Predică la Duminica a VI-a după Paști (a Orbului din naștere) – Sfântul Nicolae Velimirovici"Continue reading

Scroll to top