Predică la Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii) – Despre rugăciunea în duh și în adevăr – Pr. Ilie Cleopa

Zis-a un bătrân: “Precum vederea este mai mare decât toate simțurile, așa și rugăciunea este mai mare decât toate faptele cele bune” (Pateric, cap. 22) Hristos a înviat ! Iubiți credincioși, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, venind în lume, și pururea însetând de mântuirea sufletelor omenești, umblând prin locurile Palestinei, a ajuns și la o cetate a Samariei, care pe atunci se chema Sihar. Acolo, prin pronia Sa nemărginită a făcut a se întâlni cu o femeie din acea cetate la fântâna lui Iacob. În convorbirea cu ea, prin înțelepciunea Sa negrăită, o aduce la cunoștința adevărului și printre...

"Predică la Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii) – Despre rugăciunea în duh și în adevăr – Pr. Ilie Cleopa"Continue reading

Duminica a 4-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda)

Creştinul, în accepţiunea deplină a cuvântului, este cel care se ţine strâns de Sfânta Biserică, precum pruncul de poala maicii lui. Cel care ascultă de poruncile Bisericii, precum copilul cuminte ascultă poruncile părinţilor. “In Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreieşte Vitezda…” (Ioan, 5, 2). Iubiţi credincioşi, Cunoscând textul evangheliei de astăzi, începem cuvântul nostru cu o întrebare: Ce credeţi că simbolizează această scăldătoare. Întrebarea s-a dovedit retorică, întrucât noi, ştiind din Evanghelia după Ioan minunea vindecărilor ce aveau loc prin tulburarea apei de către un înger, ne ducem îndată cu gândul la Sfânta Biserică,...

"Duminica a 4-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda)"Continue reading

Sfinții Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena

„Cel ce chipul Crucii strălucind pe cer mai mult decât soarele l-ai văzut şi biruinţa semnului Domnului bine ţi-a descoperit, cu care întrarmându-te pe toţi vrăjmaşii i-ai biruit, acum şi nouă celor ce plecăm genunchii înaintea icoanei tale, Sfinte Împărate Constantin, dă-ne, împreună cu buna ta maică, Elena împărăteasa, ajutor celor ce cântăm vouă: Bucuraţi-vă, părinţi ai creştinilor!”. “Cel ce chipul Crucii strălucind pe cer mai mult decât soarele l-ai văzut şi biruinţa semnului Domnului bine ţi-a descoperit, cu care întrarmându-te pe toţi vrăjmaşii i-ai biruit, acum şi nouă celor ce plecăm genunchii înaintea icoanei tale, Sfinte Împărate Constantin, dă-ne,...

"Sfinții Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena"Continue reading

Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor)

Vedeţi râvna mironosiţelor? Bărbăţia şi tăria credinţei lor în Fiul lui Dumnezeu? Vedeţi bărbăţia acestor sfinte femei? Ucenicii stăteau ascunşi şi încuiaţi într-o încăpere de frica iudeilor, iar ele cumpărau giulgiu şi miresme să ungă trupul lui Iisus. “Si a venit Maria Magdalena, vestind ucenicilor că a văzut pe Domnul” (Ioan XX, 18) Iubiţi credincioşi, Dintre marile virtuţi care au împodobit viaţa sfintelor femei mironosiţe cele mai alese au fost râvna lor sfântă pentru Hristos, evlavia şi bărbăţia de suflet. Câtă pază şi întărire au pus iudeii şi Pilat peste mormântul lui Hristos Mântuitorul nostru, ca nu cumva să vină...

"Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor)"Continue reading

Duminica a 2-a după Paști (a Sf. Apostol Toma)

Credinţa vine din interior, din inimă, iar nu din afară. Credinţa vine din cuvânt. Din cuvântul de învăţătură auzit din gura mamei şi a tatei. Căci părinţii trupeşti ne sunt primii dascăli de religie în viaţă. “Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut”  (Ioan XX, 29) Hristos a înviat ! Iubiţi credincioşi, În prima zi a Sfintelor Paşti, seara, ne spune Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, S-a arătat Iisus Hristos înviat ucenicilor Săi, ascunşi de frica iudeilor, într-o cameră încuiată din Ierusalim şi le-a spus: „Pace vouă!”. După ce i-a liniştit, că erau tulburaţi şi cuprinşi de frică şi...

"Duminica a 2-a după Paști (a Sf. Apostol Toma)"Continue reading

Predică la Izvorul Tămăduirii

Sărbătoarea de astăzi ne aminteşte de o minune săvârşită prin apa unui izvor, prin mijlocirea Maicii lui Dumnezeu. Peste acel izvor, s-a construit o biserică numită „Izvorul Tămăduirii” şi multe minuni s-au săvârşit acolo spre bucuria celor bolnavi şi îndureraţi. Maica Domnului este Izvorul Apei vieţii. Dreptmăritori creştini, Astăzi este sărbătoarea luminată numită „Izvorul Tămăduirii”. Această sărbătoare dedicată Maicii Domnului este strâns legată de sărbătoarea Învierii. Este foarte importantă, întrucât ne arată poziţia şi rolul Maicii Domnului în lucrarea mântuirii. Odată cu primul Paşte, Maica durerii devine Maica bucuriei sfinte, care răspândeşte pretutindeni sămânţa vieţii şi a învierii. Sărbătoarea de...

"Predică la Izvorul Tămăduirii"Continue reading

Hristos a Inviat!

Iubiti si cucernici binecredinciosi, Dăm slavă lui Dumnezeu pentru că, în acest an, ne-a îngăduit și ne-a învrednicit să ne bucurăm împreună de slujba Învierii și de Lumina cea Neînserată ce a răsărit din mormântul cel pecetluit.Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!Această salutare pascală și mare bucurie a răsunat în lumea întreagă începând cu glasurile voastre, de aici, din Auckland, și a străbătut restul meridianelor lumii, în toate parohiile ortodoxe, până la cele mai îndepărtate colțuri ale lumii.Dorim să mulțumim, pe această cale, Preasfințitului Părinte Episcop Mihail, Episcop al Australiei și Noii Zeelande, pentru cuvântul de învățătură adresat; membrilor Consiliului...

"Hristos a Inviat!"Continue reading

Predică la a II-a şi a III-a zi de Paşti – Mitropolitul Antonie Pămădeală

Dacă privim cu un minimum de atenţie textul din epistolă, vedem că Sfântul Ioan avea în vedere acea viaţă care trecuse prin moarte şi biruise moartea, căci pomeneşte de „pipăirea cu mâinile”, fără îndoială având în gând întâmplarea cu Toma de după Înviere. Epistola I-a a Sfântului Ioan, ca şi Evanghelia sa, foloseşte un stil metaforic şi conţinutul ei este profund, teoretic, în mare măsură abstract, parcă ar fi adresată nu unor credincioşi de rând, ci unor intelectuali rafinaţi, obişnuiţi cu o gândire în care termenii tehnici sunt socotiţi cunoscuţi. Epistola, ca şi Evanghelia, vorbeşte de creştinism, care n-a venit...

"Predică la a II-a şi a III-a zi de Paşti – Mitropolitul Antonie Pămădeală"Continue reading

Cuvânt la a II-a zi de Paşti – Sfântul Serafim Sobolev

Este evident că pentru mântuirea noastră nu este suficientă numai credinţa în Hristos cel înviat, ci trebuie, de asemenea, să urmăm calea cea îngustă, îndurerată şi spinoasă, de care ne-a vorbit însuşi Hristos: „Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află” (Matei 7, 14). Curăţirea inimii de patimi este condiţia obligatorie pentru a vedea Chipul lui Dumnezeu. Hristos a înviat! Aş vrea ca în această mare zi a Luminatei învieri a lui Hristos să vă urez, iubiţilor întru Hristos fiii mei, ceea ce ne urează Sfânta Biserică, în următoarele cuvinte...

"Cuvânt la a II-a zi de Paşti – Sfântul Serafim Sobolev"Continue reading

Învierea Domnului (Sfintele Paști). Duminica Sfintei Învieri (Începutul Penticostarului)

În totală libertate, fiecare suflet poate să aleagă fie calea vieţii, fie a morţii. Poate să urmeze lui Hristos, Izvorul Vieţii, Care a spus despre Sine: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan, 14, 6), sau, Doamne fereşte, satanei, care „de la început a fost ucigaş de oameni” (Ioan, 8, 44). In anul mântuirii 1873 mitropolitul cărturar Filotei Vrienie a descoperit în biblioteca Sfântului Mormânt din Constantinopol un manuscris cu mai multe lucrări, între care una intitulată Didahia celor doisprezece Apostoli. Importanţa ei istorică, dogmatică, morală şi liturgică este cu totul deosebită. Conţinutul se constituie, de la început, într-un avertisment...

"Învierea Domnului (Sfintele Paști). Duminica Sfintei Învieri (Începutul Penticostarului)"Continue reading

Scroll to top