Care este semnificația fiecărei zile din Săptămâna Sfintelor Pătimiri?

În timpul Săptămânii Patimilor ne reamintim și retrăim ultimele zile din viața Mântuitorului, cu întreaga lor tensiune și dramă lăuntrică. În această săptămână, fiecare zi are un înțeles și un mesaj foarte clar și adânc. Cea mai veche perioadă de post din istoria Bisericii, Săptămâna Sfintelor Pătimiri, sau Săptămâna Mare, este perioada de la Florii până în Sâmbăta cea Mare, inclusiv. Caracteristica esențială a acestei săptămâni sunt Deniile, slujba Deniei fiind utrenia din ziua următoare, care se săvârșește în ajun, seara. Cuvântul „denie” vine de la slavonescul vdenie şi înseamnă priveghere sau slujbă nocturnă. Astfel, conform Sinaxarului din Triod, în fiecare zi din Săptămâna Mare ne reamintim și retrăim ultimele zile...

"Care este semnificația fiecărei zile din Săptămâna Sfintelor Pătimiri?"Continue reading

Predică la Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

În cultul Bisericii noastre, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe ocupă un loc deosebit, prin faptul că ziua de 23 aprilie şi numele său sunt imprimate în calendarul bisericesc cu caractere roşii şi acest moment festiv se încadrează, de obicei, în perioada Penticostarului. El este unul dintre creştinii devotaţi învăţăturii şi învierii Mântuitorului Hristos, pentru care a primit moarte martirică în ziua de 23 aprilie în anul 303. Purtătorule de biruinţă Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mân­tuiască sufletele noastre” (Troparul Sfântului). Fraţi creştini, Odată cu sosirea frumosului antotimp al primăverii, când natura înconjurătoare se trezeşte la viaţă, creştinii...

"Predică la Sfântul Mare Mucenic Gheorghe"Continue reading

Intrarea Domnului în Ierusalim. Duminica a 6-a din Post (a Floriilor)

Să ne sârguim, așadar, fraților, și noi, să ne sârguim, ca prin sinceră pocăință să uscăm smochinul, care este păcatul, ca să nu mai rodească încă în noi roada plăcerii ucigătoare, nici odrăslirile răutății și vicleniei, să mergem împreună să lucrăm viile, sufletele noastre, nici să mai îngăduim să rodească spinii patimilor, ci odrăslirile vieții prin pocăință și fapte bune, pentru ca pentru binecuvântate pricini să fim învredniciți de binecuvântarea binecuvântatului Lucrător, ca un pământ bun și roditor, când va fi vremea. Cateheza a 11-aA aceluiași la Duminica Floriilor și la smochinul cel uscatși la săptămâna mare și îndemnuri de...

"Intrarea Domnului în Ierusalim. Duminica a 6-a din Post (a Floriilor)"Continue reading

Duminica a 5 -a din Postul Mare – Despre sfânta rugăciune

Rugăciunea este pacea familiilor, bucuria soţilor, apărarea copiilor, alinarea bolnavilor, mângâierea văduvelor, întărirea bătrânilor. Rugăciunea este izvorul păcii în lume. Fără de rugăciune nici un suflet omenesc nu poate via, nu se poate mântui. Nu ştiţi ce cereţi…” (Marcu 10, 38). Iubiţi credincioşi, Zilele Postului Mare, iată, se apropie de sfârşit şi odată cu ele se sfârşesc şi ultimele zile de trăire pe pământ ale Domnului nostru Iisus Hristos. Evanghelia de astăzi tocmai ne vorbeşte de ultima călătorie pe care a făcut-o Domnul din Galileea la Ierusalim. Bunul nostru Mântuitor S-a întrupat, a propovăduit Evanghelia Mântuirii, Şi-a săvârşit misiunea divină,...

"Duminica a 5 -a din Postul Mare – Despre sfânta rugăciune"Continue reading

Predică la Duminica a IV-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul) – Despre credință și îndoială – Pr. Ilie Cleopa

Să înțelegem că alta este credința tare, deplină, și alta este credința îndoielnică și puțină. Prin credința dreaptă și deplină omul poate, cu puterea lui Dumnezeu, să facă minuni și să dobândească fericirea vremelnică și veșnică. Iubiți credincioși, Să înțelegem că alta este credința tare, deplină, și alta este credința îndoielnică și puțină. Prin credința dreaptă și deplină omul poate, cu puterea lui Dumnezeu, să facă minuni și să dobândească fericirea vremelnică și veșnică. Credința deplină sau desăvârșită este credința propovăduită de Biserica Ortodoxă și mărturisită pe scurt în Simbolul Credinței (Crezul). Această sfântă și dreaptă credință, împreună cu lucrarea...

"Predică la Duminica a IV-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul) – Despre credință și îndoială – Pr. Ilie Cleopa"Continue reading

Programul Liturgic – Aprilie 2021

Duminica, 11 Aprilie 2021 – Duminica a 4-a din Post (a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul)10.00 – Sfânta Liturghie Miercuri, 14 Aprilie 2021 7:00 pm Denia Canonului cel MareDuminica, 18 Aprilie 2021 – Duminica a 5-a din Post (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca)10.00 – Sfânta Liturghie Vineri, 23 Aprilie 2021 – Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință10.00 – Sfânta Liturghie Duminica, 25 Aprilie 2021 – Duminica a 6-a din Post (a Floriilor) INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM10.00 – Sfânta Liturghie Joi, 29 Aprilie 2021 – Joia din Saptamana Patimilor6:00pm Denia celor 12 Evanghelii Vineri, 30 Aprilie 2021 – Sfanta si Marea...

Predică la Duminica a 3 -a din Postul Mare

Crucea înseamnă schimbul de iubire între Hristos şi mine, între mine şi aproapele; este un schimb de euri, de vieţi, în care îl în­ţeleg, îl cunosc; simt că trăiesc aspiraţia sau durerea, destinul se­menului meu ca pe ale mele, aşa cum simte mama, ca pe ale ei, bătăile inimii, dorurile şi durerile copilului său. Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie” (Marcu VIII, 34).           Cu acest cuvânt dumnezeiesc începe Sfânta Evanghelie ascultată astăzi. Şi cel dintâi gând pe care ni-l inspiră icoana unei...

"Predică la Duminica a 3 -a din Postul Mare"Continue reading

Scroll to top