Viața Sfântului Apostol Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan

Domnul nostru Iisus Hristos, după săvârșirea tainei mântuirii noastre, înălțându-se la cer, și pe Sfântul Duh, Care de la Tatăl purcede trimițându-L în limbi de foc, iar Biserica cea dintâi începând a se înmulți, au cârtit elinii împotriva evreilor. Nu acei elini care se închinau idolilor, pe care Sfânta Scriptură îi numește limbi, pentru că acelora, în acea vreme, încă nu li se deschisese ușa credinței și încă nu li se propovăduise cuvântul mântuirii. Că nu îndată după uciderea lui Ștefan au început a se primi păgânii în Biserica celor credincioși, dintre care cel dintâi a fost Cornelie Sutașul. Pe...

"Viața Sfântului Apostol Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan"Continue reading

Predică la Nașterea Domnului şi la Soborul Maicii Domnului – Pr. Ilie Cleopa

Această minune a întrupării lui Dumnezeu Cuvân­tul, sau taina iconomiei în trup, covârşeşte cu minunea sa toate minunile şi toată zidirea celor văzute şi nevăzute. Toate praznicele Dumnezeieşti care se rânduiesc în cursul anului de Biserică sunt Taine Dumnezeieşti şi fapte din viaţa Mântuitorului Iisus Hristos. Iar astăzi, la Naş­te­rea Lui, prăznuim o Taină care se numeşte Taina tainelor. O Taină ascunsă din veci şi îngerilor şi oamenilor (Sfântul Dionisie Areopagitul, „Cuvânt pentru dumnezeieştile nu­me”, cap. 2, şi Sfântul Maxim Mărturisitorul, cap. 12 al sutei a 3-a a „Capetelor teologice”). Dumnezeiescul şi marele Vasile zice: „Din câte a fă­cut Dumnezeu...

"Predică la Nașterea Domnului şi la Soborul Maicii Domnului – Pr. Ilie Cleopa"Continue reading

Părintele Patriarh Daniel: „Taina Crăciunului este taina iubirii smerite şi milostive a lui Dumnezeu” (Scrisoare pastorală, 2020)

Sărbătoarea Naşterii Domnului este un prilej de întărire a comuniunii, de întrajutorare și de fapte de milostenie, care sunt roade ale dreptei credințe, mărturii concrete ale iubirii noastre smerite față de Dumnezeu și faţă de oameni. Lumina Pruncului Iisus născut în Betleem ne cheamă să arătăm mereu în jurul nostru, prin cuvânt şi faptă, semne de speranţă, de pace şi bucurie. † DANIELPRIN HARUL LUI DUMNEZEU,ARHIEPISCOPUL BUCUREŞTILOR,MITROPOLITUL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,LOCŢIITORUL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEIŞIPATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREACUCERNICULUI CLERŞI DREPTMĂRITORILOR CREȘTINI DIN ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR HAR, PACE ŞI BUCURIE DE LA DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS,IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut...

"Părintele Patriarh Daniel: „Taina Crăciunului este taina iubirii smerite şi milostive a lui Dumnezeu” (Scrisoare pastorală, 2020)"Continue reading

Nasterea Domnului

Nașterea lui Iisus Hristos astfel a fost: fiind logodită Preacurata Maica Lui, Fecioara Maria, cu Iosif, bărbat drept și bătrân cu anii – căci era de 80 de ani și, sub chipul însoțirii, după mărturia Sfântului Grigore de Nissa și a Sfântului Epifanie al Ciprului, a fost dată lui pentru paza fecioriei și pentru purtarea de grijă pentru dânsa, mai înainte până a nu se aduna ei. Iosif era numai cu părerea bărbat Mariei, iar de fapt era păzitor al fecioriei ei celei sfințite lui Dumnezeu, martor cu ochii și văzător al vieții ei celei fără prihană. Căci așa a...

"Nasterea Domnului"Continue reading

Nașterea Pruncului Iisus – scenetă interpretată de copiii Școlii Parohiale

Odată cu sărbătorirea hramului parohiei noastre “Sfântul Sfințit Ignatie Teoforul”, copiii Școlii Parohiale ne-au pregătit o surpriză frumoasă și anume sceneta Nașterii Pruncului Iisus, o adaptare după “Vicleimul” lui Mircea Vulcănescu. Pe lângă activitățile derulate în cadrul Școlii Parohiale, copiii au făcut repetiții pentru această scenetă coordonați find de Bianca Sava si Corina Armașu. La finalul scenetei copiii au fost recompensați pentru osteneala lor cu darurile lăsate de Moș Crăciun. Dorim să le mulțumim pentru interpretare: STELUTA – Petra Floroiu BALTAZAR – Luca Armașu MELCHIOR – Albert Niga GASPAR – David Clambă ÎNGER – Andrea Summers ÎNGER – Maria Armașu...

"Nașterea Pruncului Iisus – scenetă interpretată de copiii Școlii Parohiale"Continue reading

Hramul parohiei “Sfântul Sfințit Ignatie Teoforul” Auckland

În această Duminică (20.12.2020), cu ocazia prăznuirii Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, am sărbatorit hramul parohiei noastre “Sfântul Sfințit Ignatie Teoforul”. Cu această ocazie, am avut parte de mai multe surprize pregătite cu drag de către Părintele Paroh Mircea Corpodean cât și de membrii parohiei noastre. Pe această cale dorim să mulțumim: Părintelui Paroh Mircea Corpodean pentru aducerea în parohie a Icoanei Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, împreună cu o părticică din moaștele sfântului. Copiilor Scolii Parohiale pentru frumoasa scenetă interpretată, îndrumați fiind de către Bianca Sava și Corina Armașu. Grupului de colindători care ne-au încântat cu colinde tradiționale românești....

"Hramul parohiei “Sfântul Sfințit Ignatie Teoforul” Auckland"Continue reading

Sfântul Ignatie, Teoforul ‒ drumul spre sfințenie

Fiind mai întâi ucenic al Sfântului Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, împreună cu Policarp, episcopul Smirnei, Sfântul Ignatie a fost așezat, cu sfatul tuturor Sfinților Apostoli, episcop al Antiohiei, locul unde s-a spus mai întâi numele de creștin. În urma unei vedenii în care cetele îngerești cântau, episcopul a rânduit ca în biserică să se cânte în două cete, pe rând, acest obicei fiind apoi preluat de toate bisericile. Arhiereul, desăvârșit slujitor al Tainelor lui Hristos, a fost chemat la cununa muceniciei. Sfântul Ignatie era prunc pe vremea când Iisus Hristos viețuia pe pământ și îi povățuia pe oameni. Ascultând părinții...

"Sfântul Ignatie, Teoforul ‒ drumul spre sfințenie"Continue reading

Duminica a 28-a după Rusalii (Pilda celor poftiți la cină)

Trebuie să știm că toți, absolut toți, suntem invitați la nuntă. Cei care participă, casnicii împăratului, cei credincioși lui Iisus Hristos sunt din toate neamurile. Ei vin indiferent din ce colț al lumii, din orice clasă socială și oricare ar fi starea lor de spirit. Ei sunt bogați sau săraci, genii sau oameni simpli, fericiți sau disperați. De altfel, mai concret, putem spune că noi suntem cei invitați. Noi, cei care am răspuns, care am lăsat acasă preocupările și plăcerile lumești și am răspuns chemării, venind aici, în Biserică. Formăm astfel o comunitate, o familie, al cărei stăpân, conducător și...

"Duminica a 28-a după Rusalii (Pilda celor poftiți la cină)"Continue reading

Sfantul Nicolae (6 decembrie 2020)

Tema acestei Duminici a fost Sfantul Nicolae. Copii au învățat despre Sfântul Nicolae, și au colorat Icoana Sfântului Nicolae. Totodată, au pregătit un cadou pentru părinți, colorând fiecare câte o Cruce de lemn pregătită de părintele Mircea Corpodean. Pe lângă toate acestea, ei au continuat și repetițiile pentru sceneta de Crăciun, incluzând colindul “Astăzi s-a născut Hristos“.

Predică la Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae – Sfântul Serafim Sobolev

Astăzi, în timpul Dumnezeieştii Liturghii, prin citirea Apostolului, Sfânta Biserică ne atrage atenţia, iubiţilor întru Hristos fii ai mei, asupra acestor cuvinte ale Apostolului Pavel din Epistola lui către Evrei: „Ascultaţi de mai-marii voştri şi vă supuneţi lor” (Evrei 13 , 17). Iar puţin mai sus, în aceeaşi epistolă, Apostolul spune: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri…şi urmaţi-le credinţa” (Evrei 13, 7). Aici, prin „mai-marii” se înţeleg Apostolii, iar apoi urmaşii lor, Sfinţii Părinţi ai Bisericii. Prin aceste cuvinte apostoleşti, Sfânta Biserică vrea ca noi întru toate să-i ascultăm pe Sfinţii Părinţi şi mai ales în ceea ce priveşte credinţa fără de care nu putem fi...

"Predică la Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae – Sfântul Serafim Sobolev"Continue reading

Scroll to top