Viața Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României

Datori suntem noi creştinii a aduce slavă, cinste şi închinăciune către toţi sfinţii, de vreme ce ei, bine vieţuind şi toate poruncile lui Dumnezeu păzindu-le, s-au făcut prieteni de aproape ai Lui. Căci, învrednicindu-se de împărăţia cerurilor şi fiind aproape de Dânsul, acum se roagă de-a pururea pentru mântuirea şi ocrotirea noastră.     Dar mai ales Sfinţilor Apostoli, toată omenirea cea de sub soare le este datoare, în toată vremea şi în toate zilele, ca şi în tot ceasul, a le mulţumi, a-i slăvi, a-i lăuda şi a săvîrşi pomenirea lor cu bucurie, cu osârdie şi cu evlavie; iar zilele...

"Viața Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României"Continue reading

Predică la Duminica a XXX-a după Rusalii – Dregătorul Bogat – Păzirea poruncilor – Pr. Ilie Cleopa

Cum i-au folosit bogatului averea și viața cea desfătată, vremelnică și prea scurtă? Căci întrucât n-a fost milostiv, s-a dus în munca cea veșnică, înfricoșată și prea greu de suferit. Și aceasta nu pentru că a fost bogat, deoarece averea „agonisită cu dreptate” este „dată omului de Dumnezeu” (Psalmi 131, 14-15; Facere 24, 35), ci reaua întrebuințare a averii și nemilostivirea l-au dus pe el în munca cea veșnică. Deci nu bogăția este pricina pierzării omului, ci întrebuințarea ei, ca urmare a voinței libere pe care o are omul de la crearea sa. Bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima de...

"Predică la Duminica a XXX-a după Rusalii – Dregătorul Bogat – Păzirea poruncilor – Pr. Ilie Cleopa"Continue reading

Intrarea Maicii Domnului în Biserică (22 noiembrie 2020)

Azi am distribuit rechizite copiilor înscriși la școală: – Caiet– Set culori– Creion-Radiera– Pix– Lipici– Foarfeca– Dosar plic Copiii au ascultat o povestire despre nașterea și copilăria Maicii Domnului și au colorat o icoană a intrării Maicii Domnului în biserică. De asemenea am vorbit despre pomelnic, și copiii au decupat două palme lipite, și au scris înăuntru numele celor dragi pentru care să se roage. Duminica viitoare (29 noiembrie 2020) ne propunem să începem pregătiri pentru o scenetă de Crăciun (adaptare după Vicleimul lui Mircea Vulcănescu).

Predică la Duminica a XXVI-a după Rusalii – Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina – Pr. Ilie Cleopa

„Bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima de ea” (Psalmi 61, 10) Iubiți credincioși, În multe locuri ale Sfintei și dumnezeieștii Scripturi, găsim învățături în care se arată cât de greu și amăgitor este păcatul iubirii de avuții și ce osândă primesc cei ce își pun nădejdea în avuții și nu fac milostenie din averile lor, spre a câștiga în felul acesta mila lui Dumnezeu, după cuvântul Sfintei Evanghelii, care zice: „Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei 5, 7); și iarăși: „Fericit bărbatul care se îndură și dă” (Psalmi 111, 5). Una din învățăturile Sfintei Scripturi care arată...

"Predică la Duminica a XXVI-a după Rusalii – Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina – Pr. Ilie Cleopa"Continue reading

Intrarea în biserică a Maicii Domnului

Implinindu-se trei ani de la naşterea Preacuratei Fecioare Maria, drepţii ei părinţi, Ioachim şi Ana, şi-au adus aminte de făgăduinţa lor, ca să dea în dar lui Dumnezeu pe cea născută. Deci, au voit a împlini cu fapta ceea ce făgăduiseră cu cuvântul. Chemând toate rudeniile din Nazaret unde vieţuiau, rudenii care erau de neam împărătesc şi arhieresc, căci însuşi dreptul Ioachim era de neam împărătesc, iar soţia lui, Sfânta Ana, era de neam arhieresc; şi aducând şi cete de fecioare tinere, au pregătit făclii multe şi au împodobit pe Preacurata Fecioară Maria cu podoabă împărătească. Despre aceasta mărturisesc Sfinţii...

"Intrarea în biserică a Maicii Domnului"Continue reading

Postul Nasterii Domnului – Calendarul dezlegarilor (2020)

Conform Învățăturii de credință ortodoxă, postul este o faptă de virtute, un exercițiu de înfrânare a poftelor trupului și de întărire a voinței, o formă de pocăință, deci, un mijloc de mântuire. Postește nu numai de pâine și vin și cărnuri și de alte mâncăruri sau băuturi, ci cu mult mai mult de gânduri”, ne îndeamnă Sfântul Nil Ascetul, iar Sfântul Vasile cel Mare ne spune că „adevăratul post este înstrăinarea de orice rău, înfrânarea limbii, depărtarea de mânie, despărțirea de pofte, clevetire, minciună, jurământ strâmb. Fuga de acestea este postul cel adevărat”.

"Postul Nasterii Domnului – Calendarul dezlegarilor (2020)"Continue reading

Pastorala Sfântului Sinod la prima Duminică a Postului Nașterii Domnului din anul 2020

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la prima Duminică a Postului Nașterii Domnului din anul 2020, privind însemnătatea Anului omagial al pastorației părinților și copiilor şi a Anului comemorativ al filantropilor ortodocși români, în Patriarhia Română  Preacuviosului cin monahal, Preacucernicului cler şi preaiubiţilor credincioşi din Patriarhia Română, Har, bucurie şi pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, iar de la noi părinteşti binecuvântări! Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, Continuând tradiția începută în anul 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2020 ca „Anul omagial al pastorației părinţilor şi copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”, în...

"Pastorala Sfântului Sinod la prima Duminică a Postului Nașterii Domnului din anul 2020"Continue reading

Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil

Soborul Sfinţilor îngeri se prăznuieşte de Biserică cu bună cinste după predaniile părinţilor insuflaţi de Dumnezeu, care au lepădat de mult credinţa cea rea a închinării de îngeri care era la eretici şi la închinătorii de idoli. Căci încă în Legea Veche, când poporul ales s-a depărtat de la Dumnezeu, a început a se închina idolilor făcuţi după asemănarea făpturilor văzute, câte sunt în cer, sus şi pe pământ, jos. Atunci oamenii aduceau soarelui jertfă de închinăciune ca lui Dumnezeu, precum şi lunii şi stelelor, pe care le socoteau că au suflet viu.     Tot cu astfel de închinăciune şi...

"Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil"Continue reading

Scroll to top