Predică la Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir – Pr. Ilie Cleopa

Dar, fraţii mei, cum v-am spus, Sfântul Dimitrie şi toţi sfinţii se roagă pentru noi. Însă de la o vreme, dacă nu ne îndreptăm viaţa noastră şi Dumnezeu şi sfinţii Lui ne părăsesc. Părinţilor şi fraţilor şi iubiţi credincioşi, După cum aţi auzit astăzi, în sfânta biserică s-au ci­tit trei Evanghelii. Cea dintâi a fost a Duminicii a XXIII-a după Rusalii, când Mântuitorul nostru Iisus Hristos a vin­decat un îndrăcit din ţinutul Gadarenilor şi Gher­ghe­se­nilor. Cea de a doua Evanghelie a fost cea a în­fri­co­şa­tu­lui cutremur care s-a întâmplat în ziua de 26 oc­tom­brie, în al 24-lea an al împărăţiei...

"Predică la Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir – Pr. Ilie Cleopa"Continue reading

Înscriere în Școala Parohială

“Iată, aşa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion şi vei vedea bunătăţile Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. Şi vei vedea pe fiii fiilor tăi. Pace peste Israel!” (Psalm 127, 4-6) De vreme ce pruncii sunt cu adevărat semn de binecuvântare dumnezeiască și dar de viată, se cuvine să prețuim, să îngrijim și să sporim darul lui Dumnezeu, prin purtarea de grijă părintească pe care le suntem datori lor și Bunului Dumnezeu. Azi și acum, vă chemăm ca, împreună, să sporim în lucrarea de întărire, primenire și de creștere duhovnicească...

"Înscriere în Școala Parohială"Continue reading

Predică la Duminica a XXIII-a după Rusalii – Despre oamenii demonizați – Pr. Ilie Cleopa

Dacă vom lua aminte cu dinadinsul la cuvintele Sfintei Evanghelii de astăzi, vom înțelege două lucruri de mare folos. Întâi, cât de mare și nemărginită este iubirea de oameni a lui Dumnezeu și, al doilea, cât de mare și cumplită este răutatea diavolilor față de om și de celelalte zidiri ale lui Dumnezeu. „Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată a ajuns la voi Împărăția lui Dumnezeu” (Luca 11, 20)   Iubiți credincioși, Dacă vom lua aminte cu dinadinsul la cuvintele Sfintei Evanghelii de astăzi, vom înțelege două lucruri de mare folos. Întâi, cât de mare și...

"Predică la Duminica a XXIII-a după Rusalii – Despre oamenii demonizați – Pr. Ilie Cleopa"Continue reading

Duminica a XXI-a după Rusalii – Despre mila lui Dumnezeu – Pr. Ilie Cleopa

Si văzând-o Domnul, I S-a făcut milă de ea și i-a zis: Nu mai plânge!” (Luca 7, 13) Iubiți credincioși, nici femeia cea văduvă din cetatea Nain, nici altcineva din cei mulți care duceau la mormânt pe fiul ei, nu au rugat pe Mântuitorul să facă acea preaslăvită minune, de a învia pe fiul văduvei și a-l da mamei sale. Ci Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, văzând-o plângând, I s-a făcut milă de ea, după cum spune dumnezeiasca Evanghelie de azi: „Și văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea“ (Luca 7, 13). Mila lui Dumnezeu este una din însușirile înțelepciunii lui...

"Duminica a XXI-a după Rusalii – Despre mila lui Dumnezeu – Pr. Ilie Cleopa"Continue reading

Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, la Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva – 2020

Dreptmăritori creștini, Iubiți pelerini, Suntem, cu mila Domnului, în interiorul Sfintei Liturghii de sărbătoarea Sfintei Parascheva. În esența ei, Sfânta Liturghie este taină a Crucii și a Învierii. Este taină a morții temporare și a vieții veșnice, taină a durerii din Ghetsimani și a Taborului plin de Dumnezeu. Această sfântă taină a lacrimii biruitoare și a bucuriei smerite a trăit-o Sfânta Parascheva în viața ei pământeană cu întreaga adâncime, înălțime și cuprindere cu care este binecuvântat un om al lui Dumnezeu, geniu al sfințeniei. Popoarele bulgar și sârb, într-o vreme extrem de dificilă pentru supraviețuirea lor, au fost primele beneficiare...

"Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, la Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva – 2020"Continue reading

Duminica a XX-a după Rusalii – Despre semănătorii cuvântului lui Dumnezeu – Pr. Ilie Cleopa

Semănătorul din pilda Evangheliei de astăzi este Însuși Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El a ieșit din sânurile Tatălui, după cum Însuși a zis: „Eu de la Dumnezeu am ieșit“ (Ioan 17, 8), și a venit pe pământ să semene sămânța cuvântului Său. „Ieșit-a semănătorul să semene sămânța Sa“ (Luca 8, 5) Iubiți credincioși, Semănătorul din pilda Evangheliei de astăzi este Însuși Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El a ieșit din sânurile Tatălui, după cum Însuși a zis: „Eu de la Dumnezeu am ieșit“ (Ioan 17, 8), și a venit pe pământ să semene sămânța cuvântului...

"Duminica a XX-a după Rusalii – Despre semănătorii cuvântului lui Dumnezeu – Pr. Ilie Cleopa"Continue reading

Duminica a XIX-a după Rusalii – Despre iubirea vrăjmașilor (Pr. Ilie Cleopa)

Nimeni nu știe mai bine neputința firii omenești ca Dumnezeu. De aceea trebuie să înțelegem că El nu ne rânduiește niciodată porunci mai presus de puterea noastră. Căci Dumnezeu știe prea luminat adâncul neputinței firii omenești, și cele ce ne sunt prea de nevoie spre mântuire. „Iar Eu zic vouă: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc.“ (Matei 5, 44) Iubiți credincioși,Mântuitorul nostru Iisus Hristos a arătat că cea mai mare poruncă din lege este dragostea de Dumnezeu, iar a doua,...

"Duminica a XIX-a după Rusalii – Despre iubirea vrăjmașilor (Pr. Ilie Cleopa)"Continue reading

Predică la Acoperământul Maicii Domnului – Pr. Ilie Cleopa

Iată măsura dreaptă pe care n-o poate tăgădui ni­meni: ce voiesc să-mi facă altul, să-i fac şi eu lui şi a­tunci se păstrează toată dreptatea lui Dumnezeu şi dra­gostea caldă de aproapele. Părinţilor, fraţilor şi iubiţi credincioşi, Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie a duminicii de as­tăzi este una din cele mai scurte Evanghelii de peste an. Are numai patru paragrafe, adică patru versete, dar a­ceastă dumnezeiască Evanghelie, deşi e atât de scurtă, cu atât este mai înaltă şi aduce Bisericii lui Hristos cea mai înaltă şi mai desăvârşită învăţătură pentru mântui­rea sufletelor omeneşti. În Evanghelia de astăzi se cu­prinde toată mântuirea...

"Predică la Acoperământul Maicii Domnului – Pr. Ilie Cleopa"Continue reading

Scroll to top