(✝) Adormirea Maicii Domnului

Acatistul Adormirii Maicii Domnului Troparul Adormirii Maicii Domnului, glasul 1: Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Sculatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii, şi cu rugăciunile tale, izbăveşti din moarte sufletele noastre. Condacul 1 Celei alese dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu, Împărătesei, celei ce te sui de la pământ la cer, cântare cu cucernicie, pentru preacinstita ta adormire, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu. Iar tu, ca ceea ce ai biruinţă peste moarte, de toate întâmplările aducătoare de moarte ne păzeşte pe noi, ca să-ţi cântăm: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har,...

"(✝) Adormirea Maicii Domnului"Continue reading

Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Nici pe noi nu ne va lipsi Domnul de mila Sa, iubiţilor întru Hristos fiii mei, într-o măsură sau alta, dacă şi în noi va fi această hotărâre în a-L iubi pe Hristos şi a-I urma Lui în toate zilele vieţii noastre. Despre dragostea pentru Hristos şi hotărârea de a urma poruncilor Lui. Întregul sens şi toată fericirea vieţii noastre, iubiţilor întru Hristos fiii mei, constă în dragostea noastră pentru Dumnezeu, în dragostea noastră pentru Hristos, prin împlinirea poruncilor Lui dumnezeieşti. Iată de ce Domnul a spus: „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea…, ca bucuria Mea să...

"Sfinții Apostoli Petru și Pavel"Continue reading

Predică la Duminica I după Rusalii – a Tuturor Sfinţilor – Pr. Vasile Gordon

Mare bucurie, iubiţi fraţi, vom trăi, astfel, întâlnind pe Maica Domnului, pe Sfântul Ioan Botezătorul, pe Sfinţii Apostoli, dimpreună cu toţi ceilalţi sfinţi despre care citim atâtea lucruri minunate în Sfânta Scriptură şi în Vieţile Sfinţilor. La marea trecere a pragului dintre viaţa pământească şi veşnicie, dacă vom fi rânduiţi în ceata drepţilor, sufletele noastre, însoţite de sfinţii îngeri, se vor bucura de marea întâlnire în ceruri cu Dumnezeul Treimic, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, cu Sfânta Fecioară Maria, cu toţi sfinţii, cu părinţii şi strămoşii noştri, cu toţi cei dragi care s-au săvârşit mai înainte de noi. Aceasta este,...

"Predică la Duminica I după Rusalii – a Tuturor Sfinţilor – Pr. Vasile Gordon"Continue reading

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Conștient de rolul său, Sfântul Ioan Botezătorul a anticipat: „Acela trebuie să crească, iar eu să mă micşorez.” (Ioan 3, 30). De altfel, Mântuitorul Iisus Hristos Îşi va începe misiunea în momentul când Sfântul Ioan și-o încheia pe a sa. Însă această „micşorare” îi va crea Sfântului Ioan Botezătorul o bucurie iruptă din taina credinţei, legată de trăirea realităţii şi a manifestării puterii lui Dumnezeu pe pământ prin Hristos – Mesia, Cel îndelung aşteptat. Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, Iubiţi credincioşi şi credincioase, cititori şi cititoare, Sărbătoarea de astăzi, atestată încă din primele secole creştine, îşi are o sorginte scripturistică. Stabilirea zilei...

"Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic"Continue reading

Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile). Duminica a 8-a după Paști

Sub călăuzirea Sfântului Duh se propovăduieşte Evanghelia, se săvârşesc minunile care însoţesc propovăduirea, se fac profeţiile, lucrează apostolii şi se înscăunează arhiereii; într-un cuvânt, Biserica devine loc de mântuire, iar credincioşii temple vii şi bineplăcute lui Dumnezeu. Or, numai în Duhul Sfânt omul poate fi numit teofor, hristofor sau pnevmatofor. Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,Iubiţi credincioşi şi credincioase, cititori şi cititoare, În primele secole, Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea se sărbătorea în aceeaşi zi cu Înălţarea Domnului; abia începând cu secolul al V-lea cele două praznice au fost sărbătorite separat. Menţiuni despre sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh  găsim la părinţii şi scriitorii bisericeşti Irineu († 202), Tertulian († 220/240) și Origen...

"Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile). Duminica a 8-a după Paști"Continue reading

„Rugăciunea este nervul sufletului” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Duminica a VII-a după Paști

Începutul vieţii veşnice se pune de aici de pe pământ; dacă nu punem – prin strădania credinţei şi a faptelor bune – început vieţii celei veşnice încă de aici, Hristos ne rămâne un necunoscut. Or, cunoaşterea lui Dumnezeu nu ar putea fi posibilă dacă nu ne-ar fi mijlocită de cunoaşterea unicului Fiu al Tatălui şi de cea a Duhului Sfânt, întrucât unitatea nu se poate realiza decât în Treime, potrivit Scripturilor. Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,Iubiţi credincioşi şi credincioase, cititori şi cititoare, Evanghelia care s-a citit în cadrul Sfintei Liturghii, în Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic (Niceea, 325), ne prezintă Rugăciunea...

"„Rugăciunea este nervul sufletului” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Duminica a VII-a după Paști"Continue reading

Predică la Înălţarea Domnului – Sfântul Serafim Sobolev

Dacă noi, iubiţilor întru Hristos fii, am citi Biblia mai des, atunci niciodată nu s-ar zămisli în noi gândul că Dumnezeu ne-ar părăsi în necazurile noastre. Din pildele biblice am fi ştiut cât de minunat lucrează Pronia dumnezeiască şi cum aceasta se manifesta în viaţa adevăraţilor robi ai lui Dumnezeu, atunci când ei treceau prin grele supărări, nenorociri şi prin tot felul de necazuri. Indurarea necazurilor este mântuitoare, iar existenţa chinurilor veşnice ale iadului este reală. Când mama îndepărtează pruncul de la sânul său, acesta plânge amarnic. Nu rareori, lui i se pare că mama sa l-a părăsit definitiv şi...

"Predică la Înălţarea Domnului – Sfântul Serafim Sobolev"Continue reading

Predică la Duminica a VI-a după Paști (a Orbului din naștere) – Sfântul Nicolae Velimirovici

Acest om simplu, învăţându-i pe învăţătorii cei mincinoşi, care sunt cei pe care îi ascultă Dumnezeu şi care sunt cei pe care nu-i ascultă El, strigă acum cu glas mare că Hristos este cel mai mare făcător de minuni din toată istoria lumii. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu, Care faci minuni! (cf. Psalm 76, 13-14). Nu sunt ochi care să vadă toate aceste minuni, nici limbă care să le poată număra, nici minte care să le înțeleagă. Ochii au văzut; ei au văzut și au sfârșit în moarte. Limba a numărat și și-a pierdut graiul....

"Predică la Duminica a VI-a după Paști (a Orbului din naștere) – Sfântul Nicolae Velimirovici"Continue reading

Predică la Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii) – Despre rugăciunea în duh și în adevăr – Pr. Ilie Cleopa

Zis-a un bătrân: “Precum vederea este mai mare decât toate simțurile, așa și rugăciunea este mai mare decât toate faptele cele bune” (Pateric, cap. 22) Hristos a înviat ! Iubiți credincioși, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, venind în lume, și pururea însetând de mântuirea sufletelor omenești, umblând prin locurile Palestinei, a ajuns și la o cetate a Samariei, care pe atunci se chema Sihar. Acolo, prin pronia Sa nemărginită a făcut a se întâlni cu o femeie din acea cetate la fântâna lui Iacob. În convorbirea cu ea, prin înțelepciunea Sa negrăită, o aduce la cunoștința adevărului și printre...

"Predică la Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii) – Despre rugăciunea în duh și în adevăr – Pr. Ilie Cleopa"Continue reading

Scroll to top