• Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii – a Vameșului şi a Fariseului – IPS Irineu Pop-Bistriţeanul
  Numai având o astfel de smerenie, văzându-ne micimea noastră în faţa măreţiei lui Dumnezeu, suntem pe adevăratul drum al mântuirii. Pentru a ne numi „creştini” trebuie să avem aceleaşi simţiri, aceeaşi comportare ca Hristos, dar şi podoaba aleasă a sufletului, smerenia, care este conştiinţa nevredniciei personale şi nevoia de a te rezema pe aproapele tău. Nici o pricină de îngâmfare nu avem. Dreptmăritori creştini, Prin pilda Vameşului şi a Fariseului, Mântuitorul nostru Iisus Hristos biciuieşte păcatul mândriei tuturor fariseilor, din toate timpurile şi din toate locurile, care se cred pe sine drepţi şi dispreţuiesc pe semenii lor. Punându-ne în faţă“Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii – a Vameșului şi a Fariseului – IPS Irineu Pop-Bistriţeanul”

  Continue reading

 • Predică la Duminica a XVII-a după Rusalii – a Canaaneencei (Pr. Ilie Cleopa)
  „O, femeie, mare este credința ta! Fie ție după cum voiești“ (Matei 15, 28) Iubiți credincioși, Credința cea mare și stăruitoare a femeii cananeence a fost arătată și lăudată nu de un prooroc, apostol, ierarh sau dascăl al Bisericii lui Hristos, ci de Însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, știutorul inimilor omenești (Matei 9, 2-4; Marcu 2, 6-8). El laudă în fața poporului credința cea mare a femeii cananeence. O, înțelepciune fără de margini a Mântuitorului! O, adâncul îndurărilor Lui! Vine o femeie păgână, necăjită și străină tocmai din Fenicia Siriei – după cum arată dumnezeiescul evanghelist Marcu –“Predică la Duminica a XVII-a după Rusalii – a Canaaneencei (Pr. Ilie Cleopa)”

  Continue reading

 • Predică la Duminica a XVI-a după Rusalii – Despre înmulțirea talanților – Pr. Ilie Cleopa
  “Și a zis Domnul: Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune“ (Matei 25, 21) Iubiți credincioși, Una din învățăturile ce le putem trage din Sfânta Evanghelie de azi este aceea că fiecare dintre noi avem datoria de a înmulți talantul cel încredințat nouă de Dumnezeu. Fiecare om are talantul său de la Dumnezeu și nici unul nu este fără talant. Înmulțirea lui îi aduce mântuirea cea veșnică a sufletului său, precum și intrarea lui în Împărăția Cerurilor, după cum zice Domnul în cuvântul Său către cel ce a înmulțit talantul său: “Bine,“Predică la Duminica a XVI-a după Rusalii – Despre înmulțirea talanților – Pr. Ilie Cleopa”

  Continue reading

 • Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu)
  Dumnezeu este atotștiutor și cunoscător al inimilor noastre. El ne știe înainte de a ne naște. El cunoaște și vede cugetele minții și inimii fiecăruia dintre noi. De la Botez și până în clipa morții, îngerii noștri păzitori scriu faptele și gândurile noastre bune și rele, iar în ceasul morții ne însoțesc până la scaunul judecății, în fața Dreptului judecător, Iisus Hristos. O adâncul bogăției și înțelepciunii și al științei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecățile Lui și cât de nepătrunse căile Lui!“ (Romani 11, 33) Iubiți credincioși, Una din însușirile cele nemărginite ale lui Dumnezeu este atotștiința Sa, prin care toate“Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu)”

  Continue reading

 • Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur
  Pricina praznicului acestuia a fost în acest chip: în zilele împărăţiei lui Alexios I Comnenul (1081-1118), care a luat împărăţia după Nichifor Botaniates (1078-1081), s-a făcut împărţire şi prigonire între bărbaţii cei pricopsiţi în învăţături şi îmbunătăţiţi. Căci unii cinsteau mai mult pe marele Vasile, zicând despre dânsul că este înalt la cuvinte, ca unul ce a cercetat şi a ispitit firea lucrurilor prin sine, şi cum că era atât de mult îmbunătăţit, încât puţin îi lipsea de a-l asemăna pe el cu îngerii.     Căci nu făcea pogorământ legii, nici ierta cu lesnire, ci era greu la obicei şi“Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur”

  Continue reading

Scroll to top