• Predică la Duminica a IV-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul) – Despre credință și îndoială – Pr. Ilie Cleopa
  Să înțelegem că alta este credința tare, deplină, și alta este credința îndoielnică și puțină. Prin credința dreaptă și deplină omul poate, cu puterea lui Dumnezeu, să facă minuni și să dobândească fericirea vremelnică și veșnică. Iubiți credincioși, Să înțelegem că alta este credința tare, deplină, și alta este credința îndoielnică și puțină. Prin credința dreaptă și deplină omul poate, cu puterea lui Dumnezeu, să facă minuni și să dobândească fericirea vremelnică și veșnică. Credința deplină sau desăvârșită este credința propovăduită de Biserica Ortodoxă și mărturisită pe scurt în Simbolul Credinței (Crezul). Această sfântă și dreaptă credință, împreună cu lucrarea“Predică la Duminica a IV-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul) – Despre credință și îndoială – Pr. Ilie Cleopa”

  Continue reading

 • Programul Liturgic – Aprilie 2021
  Duminica, 11 Aprilie 2021 – Duminica a 4-a din Post (a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul)10.00 – Sfânta Liturghie Miercuri, 14 Aprilie 2021 7:00 pm Denia Canonului cel MareDuminica, 18 Aprilie 2021 – Duminica a 5-a din Post (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca)10.00 – Sfânta Liturghie Vineri, 23 Aprilie 2021 – Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință10.00 – Sfânta Liturghie Duminica, 25 Aprilie 2021 – Duminica a 6-a din Post (a Floriilor) INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM10.00 – Sfânta Liturghie Joi, 29 Aprilie 2021 – Joia din Saptamana Patimilor6:00pm Denia celor 12 Evanghelii Vineri, 30 Aprilie 2021 – Sfanta si Marea“Programul Liturgic – Aprilie 2021”

  Continue reading

 • Predică la Duminica a 3 -a din Postul Mare
  Crucea înseamnă schimbul de iubire între Hristos şi mine, între mine şi aproapele; este un schimb de euri, de vieţi, în care îl în­ţeleg, îl cunosc; simt că trăiesc aspiraţia sau durerea, destinul se­menului meu ca pe ale mele, aşa cum simte mama, ca pe ale ei, bătăile inimii, dorurile şi durerile copilului său. Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie” (Marcu VIII, 34).           Cu acest cuvânt dumnezeiesc începe Sfânta Evanghelie ascultată astăzi. Şi cel dintâi gând pe care ni-l inspiră icoana unei“Predică la Duminica a 3 -a din Postul Mare”

  Continue reading

 • Predică la Duminica a II-a din Post (a Sfântului Grigorie Palama) – Sfântul Ioan Gură de Aur
  Dacă vedem că am păcătuit, să înfrânăm sufletele noastre, să pedepsim inima noastră, iar duhul nostru să-l umplem cu chinul pocăinţei, pentru ca după ce ne vom scula iarăşi, niciodată să nu mai cutezăm a ne arunca în aceeaşi prăpastie a păcatului, căci se vor simţi încă urmele pedepsei din ziua trecută. Cine eşti tu?” (Ioan 1, 19) Folosul mărturisirii şi al cercetării conştiinţei în toate zilele. De vreme ce noi, ori aici, ori în viaţa cea viitoare, neapărat trebuie să ne întristăm pentru păcatele noastre, apoi este mai bine ca noi să facem aceasta aici decât în acea lume. De unde reiese“Predică la Duminica a II-a din Post (a Sfântului Grigorie Palama) – Sfântul Ioan Gură de Aur”

  Continue reading

 • Buna Vestire
  Când s-a împlinit și s-a apropiat vremea izbăvirii neamului omenesc, care avea să fie prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, era trebuință în tot chipul, să se afle o fecioară curată, fără prihană și sfântă, fecioară care ar fi vrednică să întrupeze pe Hristos Dumnezeu, Cel fără de trup, și să slujească taina mântuirii noastre. Deci, s-a aflat o Fecioară mai curată decât curăția, mai fără de prihană decât toată zidirea cea gândita, mai sfântă decât toată sfințenia, Preacurata și Preabinecuvântata Fecioară Maria, odrasla rădăcinii celei sterpe a Sfinților și drepților, dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana, rodul rugăciunilor și al postirilor“Buna Vestire”

  Continue reading

Scroll to top