• Hristos a Inviat!
  Iubiti si cucernici binecredinciosi, Dăm slavă lui Dumnezeu pentru că, în acest an, ne-a îngăduit și ne-a învrednicit să ne bucurăm împreună de slujba Învierii și de Lumina cea Neînserată ce a răsărit din mormântul cel pecetluit.Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!Această salutare pascală și mare bucurie a răsunat în lumea întreagă începând cu glasurile voastre, de aici, din Auckland, și a străbătut restul meridianelor lumii, în toate parohiile ortodoxe, până la cele mai îndepărtate colțuri ale lumii.Dorim să mulțumim, pe această cale, Preasfințitului Părinte Episcop Mihail, Episcop al Australiei și Noii Zeelande, pentru cuvântul de învățătură adresat; membrilor Consiliului“Hristos a Inviat!”

  Continue reading

 • Predică la a II-a şi a III-a zi de Paşti – Mitropolitul Antonie Pămădeală
  Dacă privim cu un minimum de atenţie textul din epistolă, vedem că Sfântul Ioan avea în vedere acea viaţă care trecuse prin moarte şi biruise moartea, căci pomeneşte de „pipăirea cu mâinile”, fără îndoială având în gând întâmplarea cu Toma de după Înviere. Epistola I-a a Sfântului Ioan, ca şi Evanghelia sa, foloseşte un stil metaforic şi conţinutul ei este profund, teoretic, în mare măsură abstract, parcă ar fi adresată nu unor credincioşi de rând, ci unor intelectuali rafinaţi, obişnuiţi cu o gândire în care termenii tehnici sunt socotiţi cunoscuţi. Epistola, ca şi Evanghelia, vorbeşte de creştinism, care n-a venit“Predică la a II-a şi a III-a zi de Paşti – Mitropolitul Antonie Pămădeală”

  Continue reading

 • Cuvânt la a II-a zi de Paşti – Sfântul Serafim Sobolev
  Este evident că pentru mântuirea noastră nu este suficientă numai credinţa în Hristos cel înviat, ci trebuie, de asemenea, să urmăm calea cea îngustă, îndurerată şi spinoasă, de care ne-a vorbit însuşi Hristos: „Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află” (Matei 7, 14). Curăţirea inimii de patimi este condiţia obligatorie pentru a vedea Chipul lui Dumnezeu. Hristos a înviat! Aş vrea ca în această mare zi a Luminatei învieri a lui Hristos să vă urez, iubiţilor întru Hristos fiii mei, ceea ce ne urează Sfânta Biserică, în următoarele cuvinte“Cuvânt la a II-a zi de Paşti – Sfântul Serafim Sobolev”

  Continue reading

 • Învierea Domnului (Sfintele Paști). Duminica Sfintei Învieri (Începutul Penticostarului)
  În totală libertate, fiecare suflet poate să aleagă fie calea vieţii, fie a morţii. Poate să urmeze lui Hristos, Izvorul Vieţii, Care a spus despre Sine: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan, 14, 6), sau, Doamne fereşte, satanei, care „de la început a fost ucigaş de oameni” (Ioan, 8, 44). In anul mântuirii 1873 mitropolitul cărturar Filotei Vrienie a descoperit în biblioteca Sfântului Mormânt din Constantinopol un manuscris cu mai multe lucrări, între care una intitulată Didahia celor doisprezece Apostoli. Importanţa ei istorică, dogmatică, morală şi liturgică este cu totul deosebită. Conţinutul se constituie, de la început, într-un avertisment“Învierea Domnului (Sfintele Paști). Duminica Sfintei Învieri (Începutul Penticostarului)”

  Continue reading

 • Care este semnificația fiecărei zile din Săptămâna Sfintelor Pătimiri?
  În timpul Săptămânii Patimilor ne reamintim și retrăim ultimele zile din viața Mântuitorului, cu întreaga lor tensiune și dramă lăuntrică. În această săptămână, fiecare zi are un înțeles și un mesaj foarte clar și adânc. Cea mai veche perioadă de post din istoria Bisericii, Săptămâna Sfintelor Pătimiri, sau Săptămâna Mare, este perioada de la Florii până în Sâmbăta cea Mare, inclusiv. Caracteristica esențială a acestei săptămâni sunt Deniile, slujba Deniei fiind utrenia din ziua următoare, care se săvârșește în ajun, seara. Cuvântul „denie” vine de la slavonescul vdenie şi înseamnă priveghere sau slujbă nocturnă. Astfel, conform Sinaxarului din Triod, în fiecare zi din Săptămâna Mare ne reamintim și retrăim ultimele zile“Care este semnificația fiecărei zile din Săptămâna Sfintelor Pătimiri?”

  Continue reading

Scroll to top